Vrienden van DBIJ

Vrienden van DichterbijdeIJsselIJssel bij nacht

Onze initiatiefgroep stopt veel tijd en energie in het organiseren van activiteiten. Wij doen dit als vrijwilligers die poëzie een warm hart toedragen en die graag willen dat poëzie vaker de kop opsteekt in onze stad.

Toch heeft elk initiatief ook een voedingsbodem nodig en een klankbord, zodat het gesteund en gedragen wordt door de gemeenschap waarin het een plaats wil krijgen.

Als u ons initiatief wilt steunen geeft u zich dan op als vriend of vriendin van DichterbijdeIJssel. Wij vragen van u een jaarlijkse bijdrage van minimaal 10 euro.

Maak uw bijdrage over op Rabo-rekeningnummer 31.50.47.445 tnv  vereniging het Badhuis, onder vermelding van “DichterbijdeIJssel”.

U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten en plannen en in de gelegenheid gesteld om met ons mee te denken.

Wij vragen u de volgende gegevens in uw aanmelding op te nemen:

Naam,  m/v,

Adres,

Postcode en Woonplaats,

Tel.no.

Email-adres

Het bedrag waarmee u ons wilt ondersteunen

U kunt uw opgave per email sturen aan info@dichterbijdeijssel.nl

Per post aan:

DichterbijdeIJssel

p/a Hanzeweg 38

6981 BX Doesburg

Doe het nu meteen even, het is zó gebeurd, het kost weinig en u steunt een mooi initiatief!

Wij zijn u bij voorbaat dankbaar!