Wie zijn wij

DichterbijdeIJssel

is een enthousiaste initiatiefgroep en onderdeel van culturele vereniging het Badhuis, die meer mensen in contact wil brengen met poëzie door dit een prominente plaats te geven in het culturele leven van Doesburg.

Wij organiseren allerlei activiteiten zoals:

  • poëziemanifestaties waar u kunt luisteren naar dichters en dichteressen;
  • het verschaffen van een podium aan ‘aanstormend talent’;
  • samenwerkingsprojecten met andere kunstvormen;

Kortom het letterlijk zichtbaar maken van poëzie in de stad! En wat u en wij verder nog bedenken …

Onze initiatiefgroep is een voortzetting en uitbreiding van een groep mensen die in februari 2007 een succesvolle poëziemanifestatie organiseerde in een van de appartementen aan de IJsselkade in Doesburg.

De naam van deze initiatiefgroep is ontstaan toen destijds werd gesproken van “het herstel van het contact van de stad Doesburg met de rivier door middel van de realisatie van het project IJsselkade”. Eenvoudigweg: “DichterbijdeIJssel”

Wie maken nu onder andere deel uit van deze initiatiefgroep?

  • Liesbeth Bok
  • Liesbeth Sillem
  • Peter Brouwer (hand en spandiensten)
  • Peter Krijnen (beheer website en verzenden nieuwsbrief)

Doesburg gaat van tijd tot tijd zinderen van poëzie; op gezette tijden zullen dichtregels zichtbaar en hoorbaar worden in de stad, net zo lang tot zelfs de nevelslierten boven de IJssel zich tot poëzie krullen …